Sök plats

För att söka plats på Förskolan Mästerkatten, så ansöker du genom Stockholms Stads e-tjänst Förskola och Fritidshem. Det är ett gemensamt ansökningssystem för både kommunala och fristående förskolor, här gör du din ansökan. 

Ködatumet räknas från det datum du ansökt om plats. Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare.

Förskolan Mästerkattens fördelar lediga platser enligt denna ordning:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare.

När du blir erbjuden placering

Du får erbjudande om plats via mejl och sms. Då behöver du lämna besked om du tackar ja eller nej till erbjudandet, normalt inom fem dagar.

Svara på erbjudandet i e-tjänsten Förskola och fritidshem. Om du behöver svara via svarsblankett, hör av dig till Kontaktcenter eller till Rektor på Förskolan Mästerkatten. Det är viktigt ni alltid har aktuella kontaktuppgifter registrerade

Stadens Kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 08-508 00 508.

Adress
Kvarnhagsgatan 50
165 54 Hässelby

Kontakt
info@masterkatten.se
0760 20 28 09

Masterkatten