Öppettider

Förskolan kontrollerar behovet av öppettid och det är det som avgör när förskolan sedan öppnar och stänger.

Den tid under dagen som ditt barn är på förskolan kallas för vistelsetid. Inför varje läsår får ni vårdnadshavare fylla i ett vistelseschema med det behov ni har. Behöver ni ändra vistelsetiden under läsåret kan ni fylla i en ny blankett som finns i TYRA och lämna in.

– Deltid 30 h i veckan
– Heltid mer än 30 h i veckan

Barn till föräldralediga får max gå 30 timmar per vecka som fördelas under 4 eller 5 dagar. Barnet ska lämnas på förskolan mellan klockan 8–9 och hämtas mellan klockan 14–16.

Vi följer Stockholm stads ramtid, 6.30–18.30, efter behov.

Masterkatten

Sommarlov

Förskolan Mästerkatten väljer att stänga förskolan under fyra veckor på sommaren. Personalen tar då fyra veckors semester samtidigt som vi har stängt och under den period som många ändå väljer att vara lediga, vilket ger en bättre personalnärvaro under läsåret. Förskolan Mästerkatten har sommarstängt vecka 28, 29, 30 och 31.

Om man inte kan vara ledig när förskolan har stängt meddela detta i god tid innan eller när blanketter skickas ut så ordnar förskolan en placering på en av Förskolorna Framtidsfolkets sommaröppna förskola.  Förskolan ligger i närområdet, Hässelby/ Vällingby alt. Spånga

Planeringsdagar

Planeringsdagar (4 st. per läsår) då är förskolan stängd. På planeringsdagarna träffas hela personalgruppen för att utvärdera, utveckla och förbättra förskolans verksamhet.

APT

APT (arbetsplatsträff) är en gång i månaden och då stänger förskolan kl. 15.45. På APT-mötena träffas hela personalgruppen från kl. 16.00 till kl. 18.00. Vi diskuterar pedagogiska frågor samt planerar barnens verksamhet.

Barnomsorgsavgiften

Ni ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan.

Din avgift räknas ut utifrån

– vilken inkomst ditt hushåll har
– hur många barn som bor i ditt hushåll
– om ditt barn går deltid eller heltid.

Inkomstuppgiften lämnar ni i e-tjänsten, Förskola och Fritidshem Ni får en avi på förskolan där månadsavgiften är uträknad utifrån inkomstuppgiften och om barnet är registret på heltid eller deltid.

Synpunkter och klagomål

På Förskolan Mästerkatten ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, tar ni kontakt med förskolans rektor, personligen eller via e-post.

Vid skriftligt klagomål skall svar ges senast inom 14 arbetsdagar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 14 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Alla skriftliga klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Redovisning sker till huvudman, klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Adress
Kvarnhagsgatan 50
165 54 Hässelby

Kontakt
info@masterkatten.se
0760 20 28 09

Masterkatten