Trygghet och lärande för ditt barn

Välkommen till oss på förskolan Mästerkatten

Förskolan Mästerkatten är en liten fristående förskola där alla känner alla och barnen och föräldrar är trygga med varandra och med all personal. Det skapar gynnsamma förutsättningar för barns lärande, delaktighet och nyfikenhet. Vi formar verksamheten efter barnen och bemöter barnen utefter deras behov. Personalen är positiv, hjälpsamma, har ett professionellt bemötande, arbetar utifrån Läroplanen, strävar åt samma mål och har samma barnsyn. En trygg, lärande och positiv förskola för barn, föräldrar och pedagoger.

Masterkatten

Vi vill vara en förskola där alla barn blir sedda och där föräldrar känner sig trygga att lämna sina barn. 

Masterkatten

Vi väger samman våra dagar på ett balanserat sätt där vi växlar mellan planerade undervisning, fri lek och vila.

Masterkatten

När du vill söka plats på Förskolan Mästerkatten, så ansöker du här genom Stockholms Stads e-tjänst Förskola och Fritidshem.

Masterkatten

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan, Lpfö-18 och arbetar aktivt med att skapa en god pedagogisk verksamhet, där omsorg och lärande går hand i hand.

Tyra

Tyra

Vi använder oss appen TYRA. Det är ett verktyg som förenklar förskolors dokumentation, administration och kommunikationen mellan hemmet och förskolan. TYRA är förskolans kommunikationskälla, ni får bilder, brev, dokument och påminnelser direkt i mobilen eller surfplattan.

Vi använder även TYRA för att registrera närvaro och frånvaro. Vi pedagoger checkar in och ut barnen och ni kan frånvaroanmälan barnet via TYRA. Det är såklart helt gratis för er vårdnadshavare. Läs mer om Tyra här.

Adress
Kvarnhagsgatan 50
165 54 Hässelby

Kontakt
info@masterkatten.se
0760 20 28 09

Masterkatten